Ogrody przydomowe

Wykonawstwo oraz pielęgnacja ogrodów prywatnych, przestrzeni publicznych(parki, skwery, zieleńce i cmentarze), aranżacja terenów przed firmami, hotelami, domami weselnymi itp. Wykonujemy nasadzenia roślinne, inwentaryzacje drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i projekty wycinki na terenie całej Polski. Świadczymy również usługi komunalne na terenie województwa lubelskiego. Zajmujemy się też zakupem i dostawą drzew i krzewów. Prowadzimy nadzory inspektorskie przy budowie dróg oraz terenów zielni.